3 stycznia 2012 zebranie Aarona odbyło się w I LO, gdzie gospodarzami byli: Barbara Żwańska, wiceprezes Oddziału PTTK Pabianice i Zygmunt Szmidt, opiekun koła PTTK „Amonit”.

Prelekcję o Indiach przygotowała Ewa Marczewska. Na zebraniu odznakę „50 lat w PTTK” otrzymała Maria Wilczek. Wzruszającą chwilą był jubileusz 75 urodzin Marii. Z tej okazji jubilatka otrzymała okolicznościową tabliczkę.

Tego wieczoru wyróżniono również Annę Sochalską, kronikarza klubu i Aleksandra Dudę, prezesa klubu odznaką „25 lat w PTTK”.