Z okazji jubileuszu 60-lecia Odznaki Turystyki Pieszej Komisja Turystyki Pieszej działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego ustanowiła odznakę okolicznościową „60lat OTP” – zachęcamy do jej zdobywania. Poniżej regulamin okolicznościowej odznaki:

Regulamin Jubileuszowej Odznaki „60 lat OTP”  

W związku z przypadającą w 2012 roku sześćdziesiątą rocznicą funkcjonowania systemu Odznak Turystyki Pieszej, Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK ustanawia okolicznościową odznakę „60 lat OTP”.

  1. Odznakę można zdobywać na terenach nizinnych (określonych w regulaminie OTP) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013.
  2. Odznaka jest jednostopniowa.
  3. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście 60 km zgodnie z regulaminem OTP.
  4. Na odznakę można również zaliczać punkty uzyskane przy okazji zdobywania innych stopni OTP oraz norm rocznych do odznak „Za Wytrwałość” i „Dla Najwytrwalszych”.
  5. Odznakę przyznają wszystkie Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP odnotowując ten fakt w prowadzonych rejestrach.
  6. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki „60 lat OTP” przysługuje Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Regulamin powyższy został przyjęty na posiedzeniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w dniu 20 listopada 2011 r. i zatwierdzony przez ZG PTTK w dniu 17 grudnia 2011 r.

za KTP ZG PTTK