Zapraszamy wszystkich turystów do uczestniczenia w Ogólnopolskim Rajdzie Długoterminowym „Szlakami Powstania Styczniowego 1963-64”. Regulamin rajdu opracowało Koło Krajoznawcze działające przy naszym oddziale. Odznakę można zdobywać uczestnicząc indywidualnie lub grupowo w imprezach, które umożliwią poznanie miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym. Rajd trwa od 22 stycznia 2013 r. do 15 sierpnia 2014 r. i odbywa się na obszarze całego kraju, gdzie toczyły się walki powstańcze.

Szczegółowe informacje znajdują się również na naszej stronie: link