W sobotę, 26 października, odbyły się uroczystości w drugą rocznicę śmierci Edwarda Jabłońskiego – Honorowego Członka PTTK. Zorganizowano wycieczkę i rajd  oraz odsłonięto tablicę na jego grobie.

Rajd i wycieczkę „Pamięci Edwarda Jabłońskiego” zorganizowali: Oddział PTTK w Pabianicach, Oddział Łódzki PTTK, Towarzystwo Przyjaciół Pabianic i Gimnazjum nr 3. Komandorem był Aleksander Duda, a wicekomandorami: Adam Arndt, Jolanta Pusz i Włodzimierz Stanek.

– Od wielu lat czcimy ludzi zasłużonych dla naszego miasta i krajoznawstwa. Kolega Jabłoński był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. Był ważną postacią dla Pabianic, Łodzi i całego kraju, a co najważniejsze bardzo lubianą i szanowaną – mówi Jolanta Pusz, prezes TPP.

Edward Jabłoński  (1942-2011) od młodzieńczych  lat pasjonował się kulturą fizyczną oraz turystyką. Ukończył Uniwersytet Łódzki uzyskując stopień doktora nauk przyrodniczych. Pracował w Akademii Medycznej i w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prowadził m.in. zajęcia dydaktyczne dla studentów. Autor i współautor wielu prac naukowych związanych z dietetyką oraz krajoznawstwem , głównie dotyczących zdrowego trybu życia oraz roli odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK w kształtowaniu postaw turystycznych. Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego był od roku 1964.  Pełnił wiele ważnych funkcji m. in.  był członkiem  Zarządu Głównego PTTK (1981-89), wiceprezesem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK (1995 – 2009). Był zaangażowany w pracy społecznej jako przodownik turystyki pieszej, znakarz szlaków nizinnych i instruktor krajoznawstwa Polski. W swojej pracy krajoznawczej był m.in. inicjatorem ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Łódzkiego oraz odznak „Śladami św. Maksymiliana Kolbego – patrona Pabianic” i „Śladami św. Faustyny Kowalskiej – patronki Łodzi”.

Swoje artykuły publikował m.in. w „Ziemi”, „Gościńcu”, „Wędrowniku”, „Krajoznawstwie i Turystyce”. Walny Zjazd PTTK uhonorował go za całokształt działań nadając mu 16 września 2005 r. godność Członka Honorowego PTTK.

– Pamiętam jak razem organizowaliśmy Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Łodzi i Pabianicach. Jako młodszy kolega wiele się od niego nauczyłem – mówi Aleksander Duda, prezes klubu pieszego „Aaron” PTTK.

Organizatorzy postawili uczcić pamięć Edwarda Jabłońskiego wycieczką i rajdem. Ich trasy wiodły przez miejsca związane ze św. Faustyną, która była patronką wielu jego rajdów.  Wystartowano z  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Wcześniej Anna Teodorczyk, Honorowy Członek PTTK, wręczyła Honorowe Odznaki  „Śladami św. Faustyny”:  Zenobiuszowi Hofmanowi, prowadzącemu rajd i Aleksandrowi Dudzie, komandorowi, a Edward Mamenas, prezes Oddziału Łódzkiego PTTK: proboszczowi Tadeuszowi Bednarkowi i księdzu Zenonowi Stocha.

Piechurzy wyruszyli na szlak do Aleksandrowa Łódzkiego, a przeszło stu krajoznawców udało się  autokarami do Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich i do jej domu rodzinnego w Głogowcu.  Przewodnikami byli: Zygmunt Szmidt i Jadwiga Kędzierska.

– Mała Faustyna mówiła, że będzie dużo wędrować, aby poznać świat i Boga, wy też jesteście dzisiaj takimi wędrowcami – mówił  proboszcz Janusz Kowalski.

Młodzi turyści na szlaku rozwiązywali testy o działalności turystycznej Edwarda Jabłońskiego i życiu św. Faustyny. Jego rozstrzygnięcie odbyło się na rynku w Łęczycy. Nagrody indywidualne wręczali fundatorzy: Anna Teodorczyk, Honorowy Członek PTTK, Jolanta Pusz, prezes TPP i Edmund Witkowski, wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTTK. W konkursie I miejsce zdobyła Kinga Góralczyk (SP nr 9), II m. – Magdalena Borowska (Gim. A Paulo), III m. – Zuzanna Frachowicz i Kacper Drabikowski (SP nr 9), IV m. – Angelika Kociołek (SP w Dłutowie).  Drużynowo: I m. zajęło SP nr 9 (opiekun  Agnieszka Sosin), II m. – Gimnazjum im. św. W. a Paulo ( Małgorzata Czerwińska i Sylwia Cilulka), III m. – SP w Dłutowie (Mariola Seliga). Wyróżniono także: gimnazja nr 2 i 3, I LO, ZS nr 5. Puchar najlepszej drużynie wręczył Sławomir Szczesio, prezes PTTK Pabianice.

Dodatkowo dwa puchary ufundowała Ewa Kik, córka Edwarda Jabłońskiego. Pierwszy dla najliczniejszej drużyny wręczyła osobiście Zespołowi Szkół nr 5. Drugi puchar dla najmłodszego uczestnika dostał ośmioletni Maciej Piechowski. Wręczyła go Basia Jabłońska w towarzystwie innych wnuczek: Ewy Jabłońskiej oraz Marty i  Agnieszki Kik.

Druga cześć imprezy okolicznościowej odbyła się popołudniu na cmentarzu komunalnym  na Zarzewiu w Łodzi. Przy grobie Edwarda Jabłońskiego zebrała się rodzina, uczestnicy wycieczki i rajdu oraz goście, w tym: wiceprezes ZGPTTK w Warszawie Andrzej Gordon i  sekretarz redakcji  „Gościńca” Elżbieta Matusiak – Gordon.

O położenie tablicy poprosił Ryszard Mamenas, prezes Oddziału Łódzkiego   PTTK. Tablicę odsłonili:  wiceprezes ZG PTTK Andrzej Gordon, Honorowi Członkowie PTTK: Maria Maranda i Anna Teodorczyk w towarzystwie córki Ewy Pik i syna  Adama Jabłońskiego.

– Był szlachetnym człowiekiem, cieszę się, że przy jego grobie jest tyle młodzieży. Edward Jabłoński  zawsze kochał ją i zaszczepiał w nich miłość do krajoznawstwa i pasję wędrowania – powiedział Andrzej Gordon. – Dał dużo innym ludziom, teraz Wy odwdzięczacie się tym samym pamiętają o Nim- podziękował syn Adam, który wraz z Andrzejem Gordonem otrzymał Honorową Odznakę „Śladami św. Faustyny – patronki Łodzi”.

tekst i foto: Aleksander Duda