SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO- TURYSTYCZNE  PTTK

działające przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie

Zaprasza na  XVI Noworoczny Rajd z Mikołajem – Dłutów 17.01.2015

Regulamin Noworocznego Rajdu z Mikołajem

ZGŁOSZENIA –  w terminie do 09.01. 2015r. –telefonicznie u organizatorów lub w sekretariacie szkoły

Mariola Seliga tel.660-704-683 , Joanna Antoniak – Łacwik  600 -221- 041
tel. do sekretariatu Szkoły Podstawowej: 0-44 634-05-24

WPISOWE: 9 zł

ŚWIADCZENIA:

 1. Nagrody za zwycięstwo w konkursach: ekologicznym   profilaktycznym w konkursie wiedzy o Gminie Dłutów i powiecie pabianickim
 2. Dyplomy za udział w rajdzie dla każdej drużyny.
 3. Upominki od Mikołaja dla wszystkich uczestników.
 4. Plakietki rajdowe dla każdego uczestnika
 5. Kiełbaski, pieczywo i gorąca herbata do ogniska.

CELE RAJDU:

 • Poznawanie własnej okolicy (edukacja regionalna) oraz form ochrony przyrody na terenie Gminy Dłutów ( edukacja ekologiczna)
 • Podnoszenie kondycji zdrowotnej
 • racjonalne spędzanie czasu wolnego, profilaktyka Edukacja ekologiczna i prozdrowotna dzieci i młodzieży
 • Kultywowanie tradycji

PRZEBIEG RAJDU

 • Godz. 10  – start z boiska Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie  (wcześniej o 9   w szkole do konkursów w formie pisemnej mogą przystąpić przedstawiciele  każdej drużyny – po jednym do każdego konkursu)
 • Przejście piesze po terenie gminy Dłutów – ok.6 km po lesie . W lesie odbędzie się konkurs- niespodzianka (sportowy), z każdej drużyny startują dwie osoby.
 • Turystyczne ognisko z kiełbaskami, spotkanie z Mikołajem, rozstrzygnięcie konkursów
 • Podsumowanie i zamknięcie Rajdu przy ognisku ok. 14

UWAGA !!!

nieobecny uczeń otrzyma również paczkę od Mikołaja.  Ubezpieczenia we własnym zakresie.za bezpieczeństwo grup odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. Obowiązuje pełna wpłata za wszystkich zgłoszonych uczestników. W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.