aleksander-kaminski

Organizatorzy rajdu :

 • Oddział PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach,
 • Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Porszewicach im. A. Kamińskiego,
 • KTP „Aaron” przy Oddziale PTTK Pabianice,

Współorganizatorzy:

 • Gmina Pabianice

Przebieg rajdu :

 • rozpoczęcie – zbiórka – godz. 8 20 Dworzec PKP w Pabianicach, wyjazd pociągiem ŁKA w stronę stacji Lublinek (8 42 )– wyjście z przewodnikiem doliną Neru przez Okołowice do Porszewic
 • meta – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Porszewicach – poczęstunek. Możliwość zwiedzenia obiektu.
 • Konkurs wiedzy o A. Kamińskim. Zakończenie ok. godz 13. (grupy będą odwożone w kolejnych turach co pół godziny)

Świadczenia :

 • bilety (grupowe) kolejowe ŁKA
 • plakietka rajdowa, punkty na OTP, pamiątkowy dyplom,
 • nagrody w konkursie wiedzy o Aleksandrze Kamińskim,
 • poczęstunek (kiełbaska, herbata) na mecie rajdu,
 • przewóz uczestników rajdu autokarem po zakończeniu do Pabianic,

Warunki uczestnictwa :

 •  w rajdzie mogę brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły i inne instytucje oraz turyści indywidualni,
 • drużyny młodzieżowe muszą być pod opieką wychowawców (jeden opiekun na 10 uczestników),
 •  konkurs wiedzy o Aleksandrze Kamińskim zostanie przeprowadzony na mecie rajdu,
 • wpisowe – 8 zł
 • zgłoszenia drużyn wraz z wpisowym i listą uczestników należy składać do 16.03.15 r (poniedziałek). w Oddziale PTTK
  ul. Traugutta 2 (wejście od ul. Zamkowej),

Postanowienia końcowe :

 • ubezpieczenie we własnym zakresie.
 • Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie grup.

Do pobrania:

Regulamin rajdu_2015

Życiorys Aleksandra Kamińskiego