logo_ktp_aaron

 

Koleżanki i Koledzy zbliża się koniec czteroletniej kadencji Zarządu Klubu. Serdecznie zapraszamy na zebranie podsumowujące mijający czas wspólnej pracy. Zebranie będzie połączone z wyborem delegatów na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziały PTTK Pabianice. prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem.

Uchwała o zwołaniu
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Klubu Turystyki Pieszej “Aaron” PTTK Pabianice

Zarząd Klubu w dn. 2 listopada 2016r. na podstawie Uchwały o Zwołaniu Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych Kół i Klubów Oddziału PTTK w Pabianicach, podjął uchwałę na podstawie, której Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze klubu odbędzie się 6 grudnia 2016r. o godz 18:30 w siedzibie Oddziału PTTK przy ul. Traugutta 2. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się tego samego dnia o godz. 18:45.

Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności za minioną kadencję;
2. Wybory władz klubu;
3. Wybory delegatów na Zjazd Oddziału PTTK Pabianice;
4. Zakończenie;

Serdecznie zapraszamy