W dniu 17 lipca 1917 roku Deputacja Szkolna przy Magistracie miasta Pabianic podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 września nowej placówki, której nadano nazwę „Miejska Szkoła Początkowa nr 5” i mieściła się przy ul. Mariańskiej 4/6.  W październiku 1924 roku szkoła została przeniesiona  do budynku na rogu ulicy Zamkowej i Cerkiewnej (obecnie Poniatowskiego) i nadano jej imię Grzegorza Piramowicza, sekretarza Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach jubileuszu 100 – lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach zorganizowano rajd pieszy. Wzięło w nim udział przeszło dwustu piechurów.

– Cieszę się, że tylu turystów pomimo deszczowej pogody  postanowiło wziąć udział w wędrówce i poznać historię naszej szkoły i sylwetkę naszego patrona – powiedział Jerzy Kaczmarek, dyrektor szkoły i komandor rajdu.

Trasa rajdu zaczynała się na Bulwarach. Na start zgłosiło się kilkanaście drużyn szkolnych i indywidualni turyści.

– Trasę rajdu było trudno zaplanować, gdyż deszcze zamieniły niektóre miejsca w bajora nie do przejścia, ale udało się w końcu ulicami Wodną i Potokową dotrzeć do miasta – mówi Aleksander Duda, kierownik trasy, któremu pomagały Katarzyna Dumka, Ewa Owsik, Marta Tomczyk i Maria Stencel. Po drodze na punktach kontrolnych sprawdzano wiedzę o jubileuszowej szkole i jego patronie.

Następnie w parku na Zielonej Górce  rozegrano konkurencje sportowe przygotowane przez Lidie Golewską i Tomasza Sujeckiego.

Po trudach wędrówki piechurzy dotarli  na metę do Szkoły Podstawowej nr 5. Na miejscu otrzymali słodki poczęstunek od Doroty Stolińskiej i Alicji Zieji.

Po podsumowaniu punktów jury w składzie: Beata Florczak i Sylwia Łaguniak ogłosiło wyniki, a puchary wręczał dyrektor Jerzy Kaczmarek.

Zwycięzcą w rajdzie „100 – lecia szkoły SP nr 5” została Szkoła Podstawowa nr 17, 2 miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  im. św. Wincentego a Paulo, a 3 miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 2.

Wyróżnienie i puchar ufundowany przez Oddział PTTK  Pabianice otrzymał Zespół Szkół nr 5.

– Rajd bardzo na m się podobał, poznaliśmy fragment historii Pabianic, ale także miałyśmy w końcu czas na porozmawianie z przyjaciółmi – podsumowały uczestniczki Natalia Sobczyk i Karolina Kozłowska.

Tekst olek.