KLUB TURYSTYKI PIESZEJ PTTK „AARON”

ZAPRASZA NA

XXI RAJD GWIAZDKOWY 2 XII 2017

POD HONOROWYM PATRONATEM

STAROSTY PABIANICKIEGO KRZYSZTOFA HABURY

1. Cele rajdu:

 • Aktywizacja środowiska lokalnego i budowanie trwałych relacji na podstawie wspólnych zainteresowań.
 • Poznanie atrakcji przyrodniczych okolic Pabianic.
 • Wypoczynek na świeżym powietrzu.

2. Termin i przebieg rajdu:

 • Punkt startowy: MOSiR LEWITYN Pabianice ul. Bugaj 110.
  • Grupy zorganizowane: Godzinę startu grupy należy ustalić z kierownikiem rajdu kol. Aleksandrem Dudą tel. 603 486 123.
  • Turyści indywidualni: spacer pieszy trasą rajdu – start o godz. 1000.
 •  Trasa rajdu: Rajd poprowadzi z Ośrodka MOSiR Pabianice terenami Gminy Pabianice do Bychlewa. Zaplanowaliśmy jedną trasę o długości ok. 7km.
 • Punkt końcowy: Dom Ludowy w Bychlewie (Bychlew 107B).
 • Po zakończeniu rajdu uczestnicy będą odwiezieni autokarem do centrum Pabianic.

3. Świadczenia:

 • Mapka rajdowa na starcie.
 • Pamiątkowy znaczek.
 • Poczęstunek i ciepła herbata na mecie.
 • Paczka świąteczna z niespodziankami wręczana przez Mikołaja.
 • Transport do Pabianic po zakończeniu rajdu.
 • Potwierdzenie punktów do Odznaki Turystyki Pieszej.

4. Szefostwo rajdu:

 • Komandor rajdu: Aleksander Duda,
 • Wicekomandorzy: Marcin Wieczorek,  Włodzimierz Stanek, Joanna Nowak,
 • Kierownik tras: Aleksander Duda,

5. Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty wpisowego i dostarczenie listy uczestników oraz opiekunów.
 • W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni i zorganizowani (Organizatorzy przepraszają, ale ze względów organizacyjnych limit wszystkich uczestników na rajdzie wynosi 500 osób, a na jedną placówkę szkolną – 80 osób).
 • Osoby niepełnoletnie i grupy szkolne mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

6. Wpisowe i zgłoszenia:

 • Wpłaty wpisowego i zgłoszenia na rajd przyjmowane są w Biurze Oddziału PTTK Pabianice ul. Traugutta 2 do 24 listopada 2017 (piątek) w godz. 1000 – 1700.
 • Wpisowe na rajd wynosi odpowiednio:
   • Dla członków PTTK                      – 11,00 zł
   • Dla pozostałych uczestników         – 12,00 zł

7. Postanowienia końcowe:

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • W czasie rajdu dodatkowym ubezpieczeniem objęci są wyłącznie członkowie PTTK.
 • Wszystkie grupy powinny posiadać Apteczkę PP.
 • Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach i mieniu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się w terenie leśnym i po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym, oraz stosowania się do zaleceń organizatorów.
 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samoorganizacji i jest imprezą non-profit.
 • Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie uczestnictwa w imprezie oraz publikowanie tych materiałów w mediach promujących rajd oraz w Internecie.
 • Uczestnicy nie zgłoszeni do 24 listopada 2017 r. mogą otrzymać świadczenia w późniejszym terminie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rajdu można uzyskać
w Oddziale PTTK w Pabianicach ul. Traugutta 2
tel/fax. 42 215 59 46 tel. 502 556 221
oraz u komandora rajdu Aleksandra Dudy tel. 603 486 123

Do pobrania: Regulamin XXI Rajdu Gwiazdkowego PTTK