Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
w Porszewicach Aleksandra Kamińskiego
i Odział PTTK w Pabianicach
Klub Turystyki Pieszej „Aaron”

zapraszają na

XIV  Rajd imienia „Kamyka”

 

17.03.18 r. (sobota)

Organizatorzy rajdu :

 • Oddział PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach,
 • Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Porszewicach im. A. Kamińskiego,
 • KTP „Aaron” przy Oddziale PTTK Pabianice,

Współorganizatorzy:

– Gmina Pabianice

Kierownictwo rajdu : kol. Andrzej Rogala, kol. Mariusz Zawadzki

Sędzina : Jolanta Łacwik-Becht; kierownictwo trasy: Ewa Poczta

Przebieg rajdu :

 • rozpoczęcie – zbiórka – godz. 820 Dworzec PKP w Pabianicach, wyjazd pociągiem ŁKA w stronę stacji Lublinek(8 55 )– wyjście z przewodnikiem doliną Neru przez Okołowice do Porszewic
 • meta – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Porszewicach – poczęstunek.
 • Konkurs wiedzy o A. Kamińskim – uczestnicy indywidualni-chętni
 • Zakończenie ok. godz 13. (grupy będą odwożone w kolejnych turach co półgodziny)

Świadczenia :

 • bilety (grupowe) kolejowe ŁKA
 • plakietka rajdowa, punkty na OTP, pamiątkowy dyplom,
 • nagrody w konkursie wiedzy o Aleksandrze Kamińskim,
 • poczęstunek (kiełbaska, herbata) na mecie rajdu,
 • przewóz uczestników rajdu autokarem po zakończeniu do Pabianic,

Warunki uczestnictwa :

 • w rajdzie mogę brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły i inne instytucje oraz turyści indywidualni,
 • drużyny młodzieżowe muszą być pod opieką wychowawców (jeden opiekun na 10 uczestników),
 • konkursie wiedzy o Aleksandrze Kamińskim zostanie przeprowadzony na starcie, na Dworcu PKP,
 • wpisowe – 10 zł
 • zgłoszenia drużyn wraz z wpisowym i listą uczestników należy składać do 12.03.18 r (poniedziałek). w Oddziale PTTK
  Traugutta 2 (wejście od ul. Zamkowej),
 • uczestnicy przestrzegają przepisów ruchu drogowego,
 • uczestnicy postępują zgodnie z zasadami ochrony środowiska,
 • uczestnicy stosują się do poleceń kierownictwa rajdu,
 • uczniowie powinni posiadać legitymacje szkolne

 

Postanowienia końcowe : ubezpieczenie we własnym zakresie.

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie grup.

Pliki do pobrania:  Regulamin rajdu ; Życiorys patrona rajdu