Sześć lat temu, 15 stycznia 2015 roku, w wieku 64 lat zmarł Włodzimierz Becht, wiceprezes Oddziału PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach. Instruktor krajoznawstwa regionu i ochrony przyrody. Pomysłodawca i komandor rajdów ”Szlakiem Bitwy Pabianickiej 7 września 1939 r.” i „Operacji Łódzkiej 1914 r.”.
Włodzimierz Becht urodził się w Pabianicach w 1950 roku. Młodzieńcze lata związał ze sportem. Był bramkarzem Klubu Sportowego „Włókniarz”. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie Technikum Mechanicznego w Łodzi.
Do PTTK wstąpił w 1994 roku. Został członkiem Klubu Motorowego” Start”. Z żoną Jolą i w swoim fiacie 126p uczestniczyli w rajdach klubowych i ogólnopolskich zlotach turystów motorowych .
Był również pomysłodawcą i komandorem rajdów motorowych „Bechcice”, które cieszyły się wielkim powodzeniem wśród turystów. Zdobył Duża Złotą Odznakę Turysty Motorowego. W pabianickim klubie pełnił m.in. funkcję skarbnika.
Miłośnik krajoznawstwa prowadził dokumentację fotograficzną zwiedzanych obiektów. Uczestniczył przez wiele lat w Centralnych Zlotach Aktywu Krajoznawczego „Czak”. Mocno zaangażowany w poznawanie kraju zdobył Odznakę Krajoznawczą Polski w stopniu srebrnym. Złotej nie zdążył.

Włodzimierz Becht był współzałożycielem Koła Krajoznawczego przy Oddziale PTTK Pabianice w roku 2004. Pomysłodawca rajdów „Szlakiem Bitwy Pabianickiej 1939 roku”. Był organizatorem 10 edycji przybliżającej tragiczne dzieje Pabianic i okolic w pierwszych dniach II wojny światowej. Aby przybliżyć młodzieży dzieje oręża polskiego organizował turnieje historyczne i rekonstrukcje z udziałem pasjonatów historii.
Był organizatorem 5 rajdów „Operacja Łódzka 1914” , trasy których wiodły przez miejsca zapomnianych krwawych bitew I wojny światowej.

Turysta był propagatorem odznak krajoznawczych PTTK. Współtwórcą odznaki „Szlakiem Bojowym 15 Pułku Piechoty „Wilków”. Zdobył uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu oraz Instruktora Ochrony Przyrody.

Kochał przyrodę, w swojej działalności propagował walory przyrodnicze poznawanych terenów.
W 2013 roku na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Oddziału PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach został wybrany do Zarządu Oddziału, gdzie otrzymał funkcje wiceprezesa ds. turystyki kwalifikowanej. Pracował sumiennie, pragnął, aby jak najwięcej młodzieży uczestniczyło w imprezach turystyki kwalifikowanej. Swoimi pasjami zarażał innych.
Włodka nieoczekiwanie zmogła choroba. Nikt nie spodziewał się tak szybkiego odejścia. W pamięci koleżanek i kolegów pozostał jako Kolega zawsze życzliwy i uśmiechnięty.
Pochowany został na cmentarzu katolickim . Żegnała Go ukochana żona Jolanta, rodzina, przyjaciele z pracy , władze i członkowie PTTK oraz przyjaciele z całej Polski.
Odejście Włodka dla towarzystwa PTTK to niepowetowana stratą. Będziemy zawsze o Nim pamiętać.

Koleżanki i koledzy z Oddziału PTTK Pabianice.