Odznaka Krajoznawcza Województwa Łódzkiego

Postanowienia ogólne

 • Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Radę Oddziałów PTTK w Łodzi.
 • Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie łódzkim.
 • Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z wawrzynem.
 • Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczenia czasu.
 • Odznaka w stopniu złotym z wawrzynem może być przyznana honorowo z pominięciem stopni przez Kapitułę Rady Oddziałów.

Warunki zdobywania odznaki

 • Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 • Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach, zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.
 • Odznakę w poszczególnych stopniach można zdobyć po uzyskaniu następującej liczby punktów:
  • Brązowa 100
  • Srebrna 200
  • Złota 500
 • Odznaka złota z wawrzynem przyznawana jest:
  • Honorowo
  • Dla posiadaczy złotej, którzy po jej zdobyciu uzyskali 100 punktów za organizację imprez i działalność krajoznawczą lub przy weryfikacji odznaki złotej za organizację imprez i działalność krajoznawczą posiadali 200 punktów.

Liczba punktów przyznawana za zwiedzanie

 • Miast i miejscowości: 15pkt – Łódź, Piotrków Trybunalski, Łęczyca, Łowicz, 10pkt – Opoczno, Sulejów – Podklasztorze, Sieradz, Wieluń, Skierniewice, Arkadia – Nieborów, 5 pkt – Oporów, Łask, Poddębice, Warta, Złoczew, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Bełchatów, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Witów, Drzewica, Brzeziny, Kutno, Przedbórz, Radomsko.
 • Muzeów, izb pamięci, wy staw i galerii:5pkt – każde muzeum3pkt – wystawa krajoznawcza, izba pamięci, galeria.
 • Zabytków, miejsc pamięci narodowej, pomników, pamiątkowych tablic:3 pkt – przy krótkim opisie i potwierdzeniu pieczątką uzyskaną w obiekcie lub miejscowości,2 pkt – przy opisie, przytoczeniu treści tablicy i potwierdzeniu przez uprawnioną osobę.
 • Obiektów przyrodniczych:5 pkt – parki krajobrazowe,4 pkt – rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne, 2 pkt – pomniki przyrody, parki wiejskie i inne obiekty.Warunkiem uzyskania punktów jest krótki opis oraz pieczątka z najbliższej miejscowości lub potwierdzenie zwiedzania przez uprawnioną osobę.

Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych na terenie województwa łódzkiego:

 • 5 pkt – impreza turystyki kwalifikowanej,
 • 3pkt – wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.

Punkty za udział w imprezach traktowane są jako premia, przyznawane po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora imprezy (np. Oddział PTTK, szkoła), niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów.

Organizowanie imprez i działalność krajoznawczą:

 • 10 pkt – zorganizowanie imprezy turystycznej lub krajoznawczej (np. kierownik rajdu) lub za publikację w czasopiśmie krajoznawczym,
 • 5pkt – współudział w zorganizowaniu imprezy turystycznej, wygłoszenie odczytu lub wykładu krajoznawczego.

Odznaki regionalne z terenu województwa łódzkiego:

 • 5 pkt – impreza tury styki kwalifikowanej,
 • 3pkt – wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.
 • 15 pkt – każda odznaka bez względu na stopień zdobyta w okresie objętym weryfikacją. Punkty traktowane są jako premia. Uwaga: Punkty za udział w imprezie lub zwiedzanie danego obiektu przyznawane są tylko jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.

Weryfikacja odznaki:

 • Podstawą weryfikacji jest książeczka – kronika udziału w imprezach; zwiedzania wymienionych wcześniej obiektów. W kronice winny być zawarte informacje: – data – zwiedzany obiekt lub nazwa imprezy – potwierdzenie – liczba punktów – opis jeśli potrzebny Na końcu wpisu dotyczącego danego stopnia odznaki należy napisać: odznaka……………………….. ………………………..punktów
 • Odznaki w stopniach: brązowy, srebrny, złoty przyznają Oddziały PTTK województwa łódzkiego. Metalowe znaczki – atrybut przyznanej odznaki wydawane będą po pobraniu opłaty zgodnie z kosztami produkcji.
 • Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem w trybie zwykłym weryfikuje Kapituła Rady Oddziałów. Odznaka wydawana jest bezpłatnie.
 • Dopuszcza się weryfikowanie odznaki na podstawie potwierdzeń innych odznak turystycznych i krajoznawczych, z wpisem do właściwych im książeczek.
 • Interpretacja regulaminu należy do Kapituły Rady Oddziałów Województwa Łódzkiego

Spis miejscowości wg powiatów.

Bełchatów – k. paraf. XVIIw., dwór Kaczkowskich XVIIIw.

Głupice – dwór XIXw., park
Kaszewice – k. drew. 1612r.
Kleszczów – wyrobisko węgla brunatnego
Łękińsko – k. paraf.
Parzno – zespół rezyd.
Rusiec – k.paraf. 1650r.
Szczerców – rezerwaty torfowiskowe
Wawrzkowizna – ośrodek wypocz.
Wygiełzów – kość. paraf, drewn. 1796r.
Zelów – zbór braci czeskich 1823r.

 

Kutno – muzeum Bitwy nad Bzurą, pałac 1781 r. (Szkoła Muz.), ratusz 1843r. (muzeum)

Bedlno – pałac 1920r., park
Byszew – pałac i park XIX w.
Dąbrowice – d. ratusz XIX w., k. paraf. 1833r.
Emilianów – dwór i park XIXw.
Głogowiec – k. paraf. XVw., pałac i park XIX w.
Grochów – dwór i park XIXw.
Imielno – zespół pałacowy XIXw.
Karolew – dwór i park XIXw.
Kąty – zespół dworski XIXw.
Konary – dwór i park XIXw.
Krośniewice – dawny zajazd (Muzeum im. J. Dunina Borkowskiego), pałac XIXw.
Ktery – dwór i park XIXw.
Leszno – zespół dworski XIXw.
Łanięta – k. paraf., zameczek
Łęki Kościelne – dwór, k. drew.
Miłonice – dwór
Mirosławice – dwór i park XIXw.
Młogoszyn – dwór i park XXw.
Oporów – zamek XV w. (Muzeum Wnętrz), k. paraf, i klaszt. paulinów XVw.
Orłów – k. paraf. 1430r. Sójki – dwór i park XIXw.
Strzegocin – pałac i park XIXw.
Suchodębie – zespół dworski XIXw.
Wojszyce – dwór
Żychlin – k. paraf. XVIIIw., bożnica 1880r.

 

Łask – k. paraf. XV – XVIIw., k. drew. 1660r.

Buczek – k. paraf. XVw.
Kolumna – bud. willowe
Łopatki – dwór
Marzenin – kość. paraf.(freski) XVIw.
Sędziejowice – dwór XIXw.
Widawa – kość. paraf. 1638r., klasztor (muzeum)
Wodzierady – dwór
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

 

Łęczyca – zamek XIVw. (Muzeum Regionalne), kość. paraf. XVw., kość. bernard. 1636r., cmentarz 1939r.

Besiekiery – ruiny zamku XVIw.
Daszyna – dwór XIXw.
Goślub – pałac
Góra Św. Małgorzaty – kość. paraf. XVIIw.
Grabów – kość. paraf. XIXw.
Gusin – dwór XIXw.
Leśmierz – cukrownia XIXw.
Piątek – kość. paraf. XVw., kość. cment. drew. XVIIw., obelisk środka Polski
Sławoszew – kośc. 1840r.
Tum – kolegiata XIIw., kość. drew. XVIIIw., grodzisko
Witonia – kość. paraf. XVIw.
Zbylczyce – dwór i park XIXw.

 

Łowicz – katedra XVIIw., kość. pijarów XVIIIw., kość. ewang. XIXw., ratusz 1826r., kolegium księży misjonarzy, Muzeum Region. (sala baroku), folklor, skansen

Arkadia – park XVIIIw.
Bielawy – kość. paraf. XVw., cmentarz 1939r.
Borów – dwór, park XIXw.
Chruślin Kościelny – kość. paraf. XVIw.
Domaniewice – kość. paraf. XXw., kapl. Celestów 1631r., stawy „Rydwan” i „Okręt”
Kiernozia – kość. paraf. XVIw., pałac i park XIXw., cmentarz 1939r.
Kocierzew – kość. paraf.
Luszyn – kość. paraf., pałac, park
Łyszkowice – bud. fabr. XIXw., układ przestrzenny
Maurzyce – most spawany, skansen łowicki
Mroga – dwór, park
Nieborów – pałac XVIIw. (Muz. Naród.), park, bud. gospodarcze
Sobota – kość. paraf. XVIw. (nagrobki), zameczek XIXw.
Sromów – muzeum ludowe J. Brzozowskiego
Walewice – pałac XVIIIw., park, bud. gosp., stadnina koni, pomnik 1939r.
Waliszew – kość. drew. XVIIw.
Złaków Borowy – chałupy XIXw.

 

Łódź

Chojny – dwór, CZMP
Łagiewniki – zesp., klaszt., pałac
Mileszki – k. drew.
Ruda Pab. – stawy, widok z Rudzkiej Góry

Łódź Wschód

Andrespol – ośr. wyp. Wiśniowa Góra
Brzeziny – k. paraf. XVw. (kapl. renes.), klasztor reformatów XVIIIw., k. drewn. XVIIw., pałac (muzeum)
Byszewy – dwór XIXw.
Czarnocin – młyn Jakubów i dom Reymontów
Gałków – rez. przyrody
Jeżów – k. paraf., cment. 1939r.
Kołacinek – k. drewn. XVIIIw.
Kruszów – dwór XIXw.
Lisowice – pałac XIXw., dolina rzeki Mrogi
Nowosolna – k. ewang. XIXw., gwiaździsty układ wsi
Rochna – stawy i ośr. wyp.
Rogów – arboretum, rezerwaty przyrody np. „Popień”
Rzgów – k. paraf. XVIIw., cmentarz 1914r.
Tuszyn – k. paraf. XIXw., targowisko
Tworzyjanki – wille XIXw.
Żeromin – zesp. dworski XIXw.
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

 

Opoczno – k. paraf. XV – XXw., zamek ( muzeum), kamieniczki XVIIw.

Anielin – pomnik Hubala
Białaczów – pałac XVIIIw., park, ratusz 1797r.
Drzewica – zamek XVIw., k. paraf. XVw.
Paradyż – k. paraf., klasztor 1747r.
Poświętne – zespół klaszt. XVIIIw., k. św. Anny XVIIIw., k. św. Józefa XVIIw.
Żarnów – k. paraf. XII – XXw., grodzisko

 

Pabianice – k. paraf. 1585r., zamek 1571r., k. ewang., fabryka Kruszego i Endera

Dłutów – dwór, park XIXw.
Dobroń – k. paraf, drew. XVIIIw.
Konstantynów Ł. – k. paraf. XIXw., domy tkaczy, ośr. wyp.
Lutomiersk – zespół klaszt. XVIIIw. (frag. d. zamku), k. paraf. 1780r.
Widzew – pałac fabr. 1897r.

 

Pajęczno – k. paraf. XVIIw., lipa

Biała – k. paraf, drew. 1581r.
Chorzenice – dwór, pałac
Działoszyn – pałac XVIw., k. paraf. 1787r.
Nowa Brzeźnica – k. paraf.
Radoszewice – dwór, park
Siemkowice – dwór XVIIw., park;
Stróża – k. drewn. 1715r.
Sulmierzyce – k. paraf. XIXw. (ławy)
Wąsosz G. – dolina rzeczna

 

Piotrków Trybunalski – kość. famy XVw., kość. jezuitów XVIIIw., kość. bernardynów XVIIIw., kość. dominikanów XVw., mury miejskie, rynek, zamek XVIw. (Muzeum Regionalne), synagoga XIXw., cerkiew XIXw.

Bąkowa Góra – k. paraf. XVIw., dwór XVIIw., ruiny zamku
Bogusławice – stado ogierów
Byki – zamek XVIw.
Łęczno – dwór XIXw.
Łęki Szlacheckie – k. paraf.
Majkowice – ruiny zamku XVIw.
Mierzyn – k. paraf. XVIIw.
Moszczenica – dwór i park XIXw.
Ręczno – k. paraf. XVIw.
Rozprza – grodzisko
Skotniki – k. paraf. XVIIw., dwór
Srock – k.paraf.XVIIIw.
Sulejów – k. paraf. XIXw., wapienniki
Sulejów Podklasztorze – obronny zespół klaszt. cystersów, k. paraf XIIw.
Witów – k. paraf. XVIIIw., brama obronna XVw.
Wolbórz – k. paraf. XV/XVIIIw., pałac XVIIIw., park, pomnik A. Frycza Modrzewskiego
Sulejowski Park Krajobrazowy

 

Poddębice – k.paraf. 1610r., pałac 1617r.,park

Bronów – dwór XIXw.
Drużbin – k. paraf. 1630r.
Gostków – pałac l802r.
Jeziorsko – jezioro na Warcie
Księże Młyny – ośr. wyp.
Niewiesz – pomnik 1939r.
Pęczniew – k. drew. 1761r.
Siedlątków – k. paraf. 1683r.
Spicymierz – k. paraf., dywan kwiatowy na Boże Ciało
Tur – k. drew. 1754r.
Uniejów – k. paraf. XVw., sarkofag bł. Bogumiła, zamek XIV/XVIw.
Wartkowice – k. drew. XVIIIw. Wola F łaszczy na – dwór i park XIXw.
Zadzim– k. paraf. XVIw., pałac XIXw., park

Radomsko – k. paraf. 1876r., k. drew. XVIIw., k. franciszk, 1712r.

Chełmo – k. paraf. XVIw. (nagrobek J. Leżeńskiego),pałac XVIIw., grodzisko
Dmenin – k. paraf. XVIw.
Dobryszyce – k. paraf. 1820r., „Biała Góra” – punkt widok.
Gidle – k. dominik. XVIIw., k. drew. XVIw.
Kamieńsk – k. paraf, (nagrobek)
Kobiele Wlk. – pałac i park XIXw., k. paraf. XXw., pomnikw. Reymonta
Kodrąb– k. paraf. XVw.
Lgota Wlk. – k. drew. XVIIw.
Maluszyn – k. paraf. XVIIIw.
Niedośpielin – k. paraf, drewn. 1773r.
Odrowąż – dwór i park XIXw., cis (największy w wojew.)
Pławno – lipa
Przedbórz – k. paraf. XI V/X VIIw., zajazd (muzeum ludowe), ratusz XIXw.
Rzejowice – k. paraf. XVIw. Silniczka – kapl. ariańska XVIIw.
Wielgomłyny – zesp. klaszt. paulinów XVw., dąb
Żytno – dwór XIXw.
Przedborski Park Krajobrazowy

Rawa Mazowiecka – k. paraf, i d. kolegium jezuitów 1613r., zamek XIVw. (Muz. Reg.), ratusz XIXw.

Babsk – dwór XIXw., k. paraf. XIXw.
Biała Rawska – k. paraf. XVIIw., zameczek XIXw.
Białynin – k. paraf. XXw. (witraże), kapl. cment.
Boguszyce – k. drewn. XVIw.
Bujały – dwór i park XIXw.
Janisławice – k. paraf.
Kaleń – pałac, dwór
Krzemienica – k. paraf, (nagrobek)
Regnów – k. paraf.
Rosocha – zespół pałacowy XXw.
Trębaczew – rez.przyr.
Wilkowice – zespół dworski XIXw

Sieradz – k. famy 1370r., k. dominik. XIIIw., k. cment. XVw., relikty zamku, rynek, kamienica Jagiellońska (muzeum)

Barczew – dwór XIXw.
Biskupice – pałac 1904r. i park
Błaszki – k. paraf. 1779r.
Brzeźno – k.paraf. 1761r.
Burzenin – k. paraf. 1642r.
Charłupia Mł. – k. paraf. 1907r.
Charłupia Wlk. – k. paraf. 1797r., dwór XVIIIw.
Chojnę – k. paraf.(nagrobek), dwór
Cielce – dwór XIXw.
Dąbrowa Wlk. – k. drew. XVIIIw., dwór XIXw.
Dębołęka – dwór, park XIXw.
Dzierlin – dwór
Goszczanów – k. paraf. 1666r.
Gruszczyce – k. drewn. 1760r.
Inczew – zespół pałacowy
Jasionna – dwór 1752r., park
Kalinowa – dwór XVIIw., park, kość. paraf. XVw.
Karsznie – młyn wodny XIXw.
Kliczków Mł. – k. drew. 1764r., dwór, park XIXw.
Kliczków Wlk. – zesp. dworski XVII/XIXw.
Kobierzycko – dwór i park XIXw.
Kobylniki – dwór i park XIXw.
Kościerzyn – zespół dworski XIXw., grodzisko
Kurpie – młyn wodny XIXw.
Małków – pałac 1820r. i park, pomnikw. Reymonta
Męcka Wola – dwór, park XIXw.
Męka Sieradz. – k. paraf.
Pyszków – dwór XVIIIw.
Rossoszyca – k. drew. 1783r.
Rożdżały – pałac XXw. i park
Równa – dwór, park XIXw.
Starce
– dwór, park XIXw.
Stojanów – dwór, park XIXw.
Tubądzin – dwór (muzeum) XVIII/XIXw., park
Ustków – dwór XVIIIw.
Warta – k. paraf. 1340r.,cment. żyd., zesp. klaszt. Bernardynów 1497/XVIIIw.,
Wągłczew – zesp. klaszt. bożogrob. 1635r.
Witów – dwór 1770r. i park
Wola Niechmirowska – dwór XIXw.
Wróblew – k. drew. 1804r. Wrząca – dwór i park XIXw.
Złoczew – k. paraf. XVIIw., zesp. klaszt. 1614r., pałac XVIIIw.

Skierniewice – k. paraf. 1780r., zesp. pałac. XVII/XIXw., park, brama parkowa XVIIIw.

Bolimów – k. paraf. XVIIw., kość. filialny 1635r., wytwórnia ceramiki, cmentarz 1914r.
Chojnata – k. paraf. XVIIIw., dwór
Głuchów – k. paraf. XVIIIw., dwór XIXw.
Janisławice – k. paraf. XVIw. Jeruzal – k. paraf.
Lipce Rejmontowskie – kość. paraf. XIXw., Muzeum Regionalne, budka dróżnika (W. Reymont),
Maków – k. paraf. XVIIIw.
Nowy Dwór – dwór i park XXw.
Paplin – dworek
Pszczonów – kość. paraf.
Słupia – k. drew. 1764r.
Stara Rawa – k. drew. 1731r.
Trzcianna – dwór 1820r.
Turowa Wola – dworek
Wola Pękoszewska – dworek
Bolimowski Park Krajobrazowy

Tomaszów Maz. – k. paraf. XIXw., k. ewang. XIXw., pałac XIXw. (muzeum), rez. Niebieskie Źródła

Bartoszówka – dworek Będków – k. paraf. 1462r.
Borki – Jezioro Sulejowskie,ośr. wypocz.
Budziszewice – kość. paraf. 1907r.
Czerniewice – k. drew. XVIIIw., zesp. dworski 1850r.
Inowłódz – k. paraf. 1520r., k. romański 1086r., synagoga XIXw., ruiny zamku
Jeleń – bunkry
Krzemienica – k. paraf. 1598r.
Konewka – bunkry
Lubochnia – k. paraf. XXw. (renes. nagrobki)
Nagórzyce – groty
Popielawy – zespól dworski XIXw.
Prażki – dom rodz. Reymonta XXw.
Rokiciny – stacja poczty konnej i dworzec kolejowy 1848r.
Rzeczyca – k. paraf.
Smardzewice – zesp. klaszt. Franciszk. XVIIIw., zapora i jezioro na Pilicy, rez. żubrów „Książ”
Spała – k. drew. 1923r., dom pamięci leśników, stare budynki FWP, żubr spiżowy, Ośr. Sportowy
Ujazd – k. paraf. 1680r., pałac XIXw.
Węgrzynowice – dwór J. Paska XVIIIw.
Wielka Wola – zesp. dworski XIXw.
Spalski Park Krajobrazowy

Wieluń – kolegiata XIVw., zesp. klaszt. bernardynek XVIIw., zbór ewang. (muzeum), zesp. klaszt. franciszk., Brama Krakowska, mury miejskie

Biała – k.drew.XVIw.
Chotów – kość. paraf. 1616r.
Czarnożyły – k. paraf. 1726r.
Gaszyn – k. drew.
Grębień – k. drew. 1470r.
Kadłub – kość. drew. XVIw.
Komorniki – kość. paraf. 1631r.
Konopnica – k. paraf. 1642r., dwór XIXw., grodzisko, cment. WP1939r.
Krzyworzeka – k. paraf. XIIIw., dzwonnica
Łagiewniki – k. drew. 1623r.
Łaszew – k. drew. 1531r.
Morsko – k. paraf. XVIIw.
Naramice – k. drew. XVIw.
Osjaków – ośr. wypocz.
Ostrówek – zespół dworski XIXw.
Ożarów – dwór (muzeum) 1757r.
Popowice – k. paraf. 1522r.
Rychłocice – k. paraf. XVw., zesp. dworski XIXw.
Ruda – k. paraf.
Skomlin – k.drew.XVIIIw.
Wielgi – zesp. dworski XIXw.
Wierzbie – k. drew.
Wierzchlas – k. paraf. XV/XVIIIw.
Załęczański Park Krajobrazowy

Wieruszów – k. paraf, paulinów 1676r., kość. drew. 1746r.

Bolesławiec – młyn wodny, ruiny zamku
Czastary – k. paraf.
Lututów – pałac XIXw. i park
Łubnice – k. paraf.
Sokolniki – pałac, park XVIIIw.
Stary Ochędzyn – kość. paraf. XVIw.
Świątkowice – dwór i park XVIIIw.
Walichnowy – pałac i park XIXw.

Zduńska Wola – k. paraf. XIXw., dom św. M. Kolbego, dwór XIXw.

Karsznice – skansen kolejowy
Paprotnia – dwór i park XIXw.
Prusinowice – dwór
Pstrokonie – dwór i park XIXw.
Strońsk – k. paraf., cment. WP 1939r.
Szadek – k. paraf. 133 5r., k. drew.
Wojsławice – pałac, park XIXw. (muzeum ludowe)

Zgierz – k. paraf., domy tkaczy (muzeum)

Aleksandrów Ł. – k. paraf. 1818r., k. ewang. 1828r., ratusz 1824r., domy tkaczy XIXw., cment. żyd.
Biała – k. drew. XVIIIw.
Bratoszewice – k. paraf. XVw., pałac XIXw. i park
Ciosny – rez. jałowców
Dobra – kość. paraf. 1907r., kość. Mariawitów 1910r., pomnik i groby z 1863r. na cment. Katol.
Dzierżązna – dwór XXw. (ośr. wyp.)
Gieczno – k. drew. 1717r.
Glinnik – zesp. dworski XIXw.
Głowno – k. paraf., pałac XXw. (muzeum), dwór XIXw., park
Grotniki – rez. przyr.
Kębliny – zesp. dworski XIXw. (MONAR)
Koźle – drew. kość. paraf. 1752r., pomnik 1939r.nacment.
Lipka – zesp. kość. Mariawitów XXw.
Lućmierz – karczma XIXw., pomnik martyrologii
Mąkolice – drew. kość. paraf. XVIIIw., Łowicka Izba Ludowa
Modlna – k. drew. XVIIw., cment. WP 1939r.
Nakielnica – dwór i park XIXw.
Niesułków – kość. paraf. XVIIw., zesp. dworski XIXw.
Osse – zespół dworski XIXw.
Ozorków – k. paraf. 1654r., k. ewang. XIXw., cment. paraf. pałac fabr. XIXw.,
Parzęczew – k. paraf. 1804r., drewn. kość. cment. XVIIw.
Solca Wlk. – kość. cment. 1863r., mogiły WP 1939r.
Stryków – k. paraf. 1907r., szkoła (ratusz), pomnik „Książki”, kość. Mariawitów XXw.
Zgniłe Błoto – dwór 1884r.