ABC szlaków turystycznych okolic Pabianic

Poniżej prezentujemy przykłady oznakowania szlaków turystycznych występujących w okolicy Pabianic . Zapraszamy również na wędrówki piesze i rowerowe, których propozycje zamieszczamy na naszych stronach w dziale Wędrówki z Pabianic.

Szlaki piesze

SZLAKI PIESZE – KOLORYSTYKA
szlaki-oznakowanie-kolorystyka
szlaki-oznakowanie-pieszy-start Oznaczenie początku / końca szlaku
szlaki-oznakowanie-pieszy-niebieski Znak podstawowy – prosto
szlaki-oznakowanie-pieszy-lewy Znak skrętu – orientacyjny kierunek przebiegu
szlaki-oznakowanie-pieszy-prawy-135 Znak skrętu – orientacyjny kierunek przebiegu
szlaki-oznakowanie-pieszy-strzalka-kierunku-lewo Zmiana kierunku – strzałka kierunkowa
szlaki-oznakowanie-pieszy-uwaga Znak stosowany w trudniejszym orientacyjnie terenie w celu zwrócenia uwagi na nagłą zmianę kierunku szlaku
szlaki-oznakowanie-pieszy-dwa-prawe Skręt w w tym samy kierunku dla wielu szlaków
szlaki-oznakowanie-pieszy-rozejscie Przykład oznakowania rozejścia szlaków
szlaki-oznakowanie-pieszy-spacerowy Ścieżka spacerowa
szlaki-oznakowanie-pieszy-dydaktyczna Ścieżka przyrodnicza / dydaktyczna

Szlaki rowerowe

SZLAKI ROWEROWE – KOLORYSTYKA
szlaki-oznakowanie-kolorystyka
szlaki-oznakowanie-rowerowy-start Oznaczenie początku / końca szlaku
szlaki-oznakowanie-rowerowy-podstawowy Znak podstawowy – prosto
szlaki-oznakowanie-rowerowy-strzalka-kierunkowa Oznaczenie zmiany kierunku

Szlaki konne

szlaki-oznakowanie-konny-start Oznaczenie początku / końca szlaku
szlaki-oznakowanie-konny-podstawowy Znak podstawowy – prosto
szlaki-oznakowanie-konny-prawy-90 Znak skrętu – orientacyjny kierunek przebiegu
szlaki-oznakowanie-konny-lewy-315 Znak skrętu – orientacyjny kierunek przebiegu
szlaki-oznakowanie-konny-strzalka-kierunku-prawy Zmiana kierunku szlaku – strzałka kierunkowa
szlaki-oznakowanie-konny-uwaga Znak informujący o zmianie kierunku szlaku lub umieszczony w miejscu gdzie przebieg
szlaku jest trudny do oznakowania
szlaki-oznakowanie-konny-ostrzezenie Znak stosowany w celu oznaczenia początku
(lub końca) wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym lub rowerowym
szlaki-oznakowanie-konny-niebezpieczenstwo Znak nakazu zwrócenia zwiększonej uwagi lub konieczności zejścia z konia. Stosowany przy oznaczeniu stromego odcinka szlaku, przeszkód lub miejsc trudnych jak np. skrzyżowanie z ruchliwą drogą
Przykład tabliczki informacyjnej / drogowskazowej Łódzkiego Szlaku Konnego
szlaki-oznakowanie-konny-drogowskaz